Klimatväxlingsutmaningen

Genom att fylla i formuläret nedan antar din organisation utmaningen att inrätta ett program för klimatväxling för organisationens resor senast år 2020.

Utmaningen riktar sig till företag, kommuner, landsting och organisationer.

Att inrätta ett klimatväxlingsprogram innebär att en organisation sätter ett eget pris på sina koldioxidutsläpp, i det här fallet i samband med resor. För varje resa som släpper ut koldioxid betalas ett belopp antingen som extern klimatkompensation eller internt till exempel till en insats som på något sätt bidrar till att minska koldioxidutsläppen.

För att anta utmaningen ska man ha eller planera att inrätta ett klimatväxlingsprogram. Villkoret är att det på något vis tillkommer en extra avgift på resor med stora koldioxidutsläpp. Hur det utformas och vart pengarna går är upp till varje organisation.

I utmaningen finns inga krav på vilka resor som ska beläggas med extra avgift men klimatväxlingsprogram omfattar oftast flyg och bilresor med fossila drivmedel i tanken.

Jag godkänner att organisationens namn publiceras här på webbplatsen samt att organisationens namn kan komma att kommuniceras i samband med initiativet Fossilfritt Sverige. Jag godkänner också att införda personuppgifter hanteras av Fossilfritt Sverige i enlighet med regeringskansliets integritetspolicy.
Ja

*Uppgiften publiceras på www.fossilfrittsverige.se


Aktörer som deltar i klimatväxlingsutmaningen

Transportutmaningen

Politikerna i riksdagen är överens om att koldioxidutsläppen från transport sektorn i Sverige ska minska

Solutmaningen

Politikerna i riksdagen är överens om att koldioxidutsläppen från transport sektorn

Klimatväxlingsutmaningen

Politikerna i riksdagen är överens om att koldioxidutsläppen från transport sektorn

Tjänstebilsutmaningen

Politikerna i riksdagen är överens om att koldioxidutsläppen från transport sektorn