Vätgas kommer få en viktig roll i utvecklingen av ett fossilfritt Sverige när det gäller att balansera elnätet, inom transportsektorn och på olika sätt inom industrin. 

Potentialen är omfattande. Vätgasen kan användas för att lagra förnybar energi som till exempel kan användas för att balansera elnätet, inom transportsektorn och på olika sätt inom industrin där det bland annat har en nyckelroll i utvecklingen av fossilfritt stål.

Vätgasstrategin tas fram i samarbete med forskningsinstitutet RISE och industrin och kommer innehålla förslag på hur politik, myndigheter och näringsliv kan samverka för att ta tillvara vätgasens potential.

Strategin kommer färdigställas i december 2020 och överlämnas till regeringen i början av 2021.