Strategi för en hållbar batterivärdekedja

Elektrifieringen av transporterna och många industriprocesser har skapat en brist på batterier i hela världen. Bara för att täcka det europeiska behovet krävs 20-30 storskaliga anläggningar för produktion av battericeller. Samtidigt måste produktionen vara både miljömässigt och socialt hållbar.

Sverige har unika förutsättningar att leda utvecklingen genom sina naturtillgångar och företag som ligger i framkant när det gäller återvinning av metaller och hållbar gruvdrift, uppbyggnaden av en av Europas största fabriker för battericellsproduktion och framgångsrika fordonstillverkare och energibolag i användarledet.

För att ta till vara denna möjlighet att skapa en ny industrigren har Fossilfritt Sverige tillsammans med EIT InnoEnergy samlat företag från hela värdekedjan, universitet och miljöorganisationer runt en enhetlig strategi med åtgärder som behöver vidtas av regeringen såväl som näringslivet. De områden som pekas ut som kritiska i strategin är tillgången på rätt kompetens och att en hållbar råvaruförsörjning säkras.


Notice: Trying to get property ’url’ of non-object in /opt/deploy/fossilfrittsverige/www/wp-content/themes/ffs-theme/views/components/video.php on line 18

Notice: Trying to get property ’url’ of non-object in /opt/deploy/fossilfrittsverige/www/wp-content/themes/ffs-theme/views/components/video.php on line 28

I strategin lämnas därför bland annat följande förslag till regeringen:

  • Regeringen bör avsätta cirka 5 miljarder per år under 10 års tid för att göra en stor nationell satsning på batterikompetens och utbilda 1000 personer per år med batterikompetens från gymnasium, universitet/högskola och forskning.
  • Skapa incitament för bolag som vill utvinna innovationskritiska råmaterial och tillvarata tidigare gruvavfall genom att öppna industriklivet och andra finansiella incitamentssystem för den typen av verksamhet.
  • För att elektrifiera transportsektorn och säkra infrastrukturen för tunga fordon bör staten genom Energimyndigheten och Trafikverket säkerställa att det finns laddplatser vid på- och avlastningsområden, i depåer för laddning över natten och i form av publik snabbladdning längs stora vägar.
  • Utred förutsättningarna för infrastruktur och energiförsörjning så att nyetableringar inom batterivärdekedjan kan ske i närheten av till exempel fordonsindustri och områden med elektrifieringskompetens, exempelvis en ny batterifabrik eller grafitfabrik.