Resan mot ett fossilfritt Sverige
Varför ska Sverige gå före?

Exportsatsning visar vägen

Kapitel 1 | Kapitel 2Kapitel 3 | Kapitel 4 | Kapitel 5

Från klimatpolitik till exportpolitik

I världen idag finns det inga möjligheter att tvinga andra länder att minska sina utsläpp. Bästa möjligheten för ett litet land att påverka utsläppen globalt är därför att gå före och exportera lösningar och samtidigt visa att det går att förena hög levnadsstandard med minskade utsläpp. 

Visionen är att Sverige ska bli en permanent världsutställning för fossilfri teknik och klimatsmarta lösningar. Det ska vara till Sverige andra länder och företag vänder sig när de vill köpa eller utveckla fossilfria system. Det gynnar näringsliv och export som därigenom bidrar till att stärka välfärden på hemmaplan samtidigt som den bidrar till utsläppsminskningar globalt. Genom att gå före och visa hur det främjar landets egenintressen kan vi också inspirera andra att följa efter. 

Den här strategin har gjort att klimatfrågan i Sverige därför har gått från att vara miljöpolitik till att mer handla om näringslivs- och exportpolitik.

Några av de industriprojekt som Sverige kan visa upp som en del av världsutställningen är:  

Samarbete mellan LKAB, SSAB och Vattenfall (HYBRIT). Genom att använda vätgas istället för kol kan processen revolutionera en bransch som globalt står för 6-7% av växthusgasutsläppen. Beräknas finnas tillgängligt kommersiellt 2035. Läs mer: Hybrit

I Skellefteå byggs Europas största fabrik för elbilsbatterier av Northvolt. Stort fokus på att öka återvinningsgraden av batterierna. Produktionen beräknas starta 2021. Läs mer: Northvolt

Sverige ska kunna gå från att importera till att exportera biodrivmedel. Flera raffinaderier planeras eller är under uppbyggnad. Ett av dem planeras av SCA i Timrå. Läs mer: SCA

Ett pilotprojekt för elväg har genomförts i Gävleborg, nu planeras för utvidgade projekt eventuellt sträckan Helsingborg – Stockholm.
Läs mer: Trafikverket

Flytande biogas är en möjlig fossilfri lösning för både lastbilstrafik och sjöfart. Genom projektet Drive LBG satsas det på ett flertal förvätskningsanläggningar och tankstationer runt om i Sverige. Bland annat i Mönsterås utanför Kalmar. Läs mer: Drive LGB

Kollektivtrafiken i Göteborg och hela Västra Götaland elektrifieras med bussar från Volvo. 2030 ska alla Västtrafiks bussar gå på el och redan 2020 ska 230 elbussar vara i trafik. Läs mer: ElectricCity Göteborg

I Slite ska Cementproduktionen vara klimatneutral 2030. Det ska ske genom att bland annat använda koldioxidinfångning och lagring (CCS). Läs mer: Cementa

I Norrköping producerar Lantmännen Agroetanol etanol med goda klimategenskaper. Tillsammans med Scania, Sekab och Norrköpings bildar det Ethadrive – ett innovationskluster som visar upp produktion och användning av drivmedelsetanol (ED95) i tunga lastbilar för godstransporter. Läs mer: Ethadrive

Kapitel 1 | Kapitel 2Kapitel 3 | Kapitel 4 | Kapitel 5

Nästa kapitel
Att leva i ett Fossilfritt Sverige

Till kapitel 5