Trollhättans stad

Inrapporterade klimatmål: ”Trollhättans Stads verksamheter, inklusive bolag  ska vara fossilbränslefria till år 2020.

I Energiplan 2018  finns energimålen presenterade: Energiplan

Antagna utmaningar:
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.trollhattan.se