Svenska Servicestyrkan

Inrapporterade klimatmål:
”- På sikt byta ut vagnpark till eldrivna fordon.
– Minska utsläpp av koldioxid med 20% under 2020.
– 100% av våra leverantörer ska ha ett eget systematiskt miljöarbete.
– 100% av våra kemikalier som används ska vara miljömärkta. ” 

Hemsida: www.svenskaservicestyrkan.se