Rival bygg rivning demontering AB

Inrapporterade klimatmål: ”Dagens maskinpark som är beroende av fossila bränslen skall reduceras årligen för att i framtiden ersättas helt av fossilfria alternativ.”

Hemsida: www.rivare.nu