Inrapporterade klimatmål: ”Det koncernövergripande målet är att Peabs verksamhet ska vara klimatneutral år 2045.

Målet är att minska klimatpåverkan i hela värdekedjan och utifrån ett livscykelperspektiv. Det handlar såväl om att energieffektivisera som att ställa om till fossilfria energislag och produktionsmetoder. Specifika och mer detaljerade handlingsplaner finns för respektive affärsområde/bolag. Peab rapporterar årligen till CDP.”

Hemsida: www.peab.se