Inrapporterade klimatmål: ”Produkt utsläppsmål 2018:
Reducera koldioxidutsläppen från trafiken med 9000 ton

Produktions utsläppsmål 2018:
Reducera koldioxidutsläppen med 60 ton jämfört med 2016

Reducera energikonsumtionen med 9% produktionsfria dagar jämfört med 2017

Hemsida: www.nevs.com