Energy Machines Sweden AB

Inrapporterade klimatmål: ”Vårt mål är att vara helt fossilfria, samt att våra produkter och lösningar ska bidra till minskad klimatpåverkan vid användning ute hos våra kunder. Samtliga interna processer i koncernen kommer under 2018 genomgå intern miljörevision, i syfte att etablera basnivå för vår klimatpåverkan och en handlingsplan för utfasning. Utsläppsminskningen ska därefter ske med minst 20 procent per år från 2018 års nivå.”

Hemsida: www.energymachines.com