Autoliv AB

Inrapporterade klimatmål: ”Reducera utsläppsintensiteten av CO2-ekvivalenter (mätt per levererad enhet) i scope 1 och scope 2 med 12%  till 2023 jämfört med 2018.”

Hemsida: www.autoliv.com