AB Botkyrkabyggen

Inrapporterade klimatmål: ”Vi strävar efter fossilfritt med avseende på:
– Botkyrkabyggens transporter
– Botkyrkabyggens fordon
– Entreprenörers transporter
– Botkyrkabyggens tjänsteresor
– Den värme och el Botkyrkabyggen köper in”

Hemsida: www.botkyrkabyggen.se